Povezovanje za prijave na EU centralizirane razpise

Zelene tehnologije, energija in digitalizacija za trajnostno prihodnost

"VELIK UM, VELIKE IDEJE – TODA NOBEN POSAMEZNIK NI SAMOTAR"

Kljub velikemu talentu in idejam posameznika, je mreženje ključno za razvoj in uresničitev uspešnih EU centraliziranih projektov, saj omogoča povezovanje v pomembna partnerstva, izmenjavo idej in pridobivanje dragocene podpore. S tem namenom, smo v okviru projekta KRPAN za vas pripravili dogodek mreženja med raziskovalci iz akademije in gospodarstva z naslovom »Zelene tehnologije, energija in digitalizacija za trajnostno prihodnost«.

Dogodek mreženja #2 KRPAN

Raziskovalci iz 14 držav na dogodku povezovanja

V okviru projekta KRPAN je Univerza v Ljubljani 15. februarja 2024 organizirala dogodek povezovanja Zelene tehnologije, energija in digitalizacija za trajnostno prihodnost, ki se ga je udeležilo 70 raziskovalcev, raziskovalnih svetovalcev in predstavnikov podjetij iz 14 evropskih držav. Poleg slovenskih so se dogodka povezovanja udeležili tudi raziskovalci in predstavniki podjetij iz Albanije, Armenije, Belgije, Estonije, Grčije, Italije, Kosova, Latvije, Nemčije, Norveške, Romunije, Severne Makedonije in Srbije.

Na dogodku, ki je potekal v hotelu Four Points by Sheraton Ljubljana Mons, je bilo predstavljenih 26 novih in potencialno prebojnih idej za bodoče evropske projekte. Med predstavitelji projektnih idej in preostalimi udeleženci so se vzpostavili novi kontakti z namenom nadgradnje raziskovalnih in inovativnih idej ter vzpostavljanja konzorcijev za prijavo na centralizirane evropske razpise.

Kot je v uvodnem nagovoru povedal prorektor prof. dr. Anton Ramšak je to prvi tovrstni dogodek povezovanja, ki ga je organizirala Univerza v Ljubljani in predstavlja odlično priložnost za interdisciplinarno in medsektorsko povezovanje ter uveljavljanje naših raziskovalcev v evropskem raziskovalnem prostoru.

Razlogi za vašo udeležbo

Dogodek mreženja predstavlja odlično priložnost za vzpostavljanje stikov z raziskovalci in institucijami s področja zelenih tehnologij ali energije za trajnostno prihodnost ter morebitno oblikovanje konzorcijev za prijavo na prihajajoče mednarodne razpise programa Obzorje Evropa (OE) in drugih evropskih programov na teme: digitalno področje, industrija in vesolje ter podnebje, energija in mobilnost.

Udeleženci in zainteresirane osebe bodo imeli priložnost razširiti svojo mrežo preko “hitrega povezovanja” in individualnih srečanj, s čimer bodo lahko prepoznali priložnosti za sodelovanje in oblikovanje konzorcijev za prijave projektov programa Obzorje Evropa.

Glavni namen dogodka mreženja je valilnica novih idej bodočih EU projektov, s predstavitvami potencialnih in prebojnih idej raziskovalcev iz akademije in gospodarstva.

Hkrati pa ima dogodek naslednje namene:

  • povezovanje med raziskovalci slovenskih raziskovalnih organizacij,
  • povezovanje z gospodarstvom in tujimi univerzami in raziskovalnimi organizacijami, npr. EUTOPIA, The GUILD, idr.,
  • vzpostavitev novih konzorcijskih partnerstev,
  • spodbujanje že obstoječih konzorcijskih partnerstev.

KAKŠEN JE PROGRAM?

Program je zasnovan z namenom, da omogoči predstavitev vaših idej in omogoči interakcijo z drugimi govorci ter udeleženci. Med povabljenimi udeleženci so pedagogi, raziskovalci Univerze v Ljubljani in Slovenije ter predstavniki podjetij, ki so zainteresirani za prijave na program Obzorje Evropa (predvsem steber II, Grozd 4 in 5) ter druge centralizirane EU programe. Tako bo program obogaten s široko paleto zanimivih govorcev, perspektivnih idej in raznolikih udeležencev. Izkoristite to priložnost za povezovanje s skupnostjo raziskovalcev, ki se ukvarjajo s podobnimi področji. V nadaljevanju si lahko ogledate program dogodka.

Program_mreženje 15 2 2024_zadnja_page-0001
Program_mreženje 15 2 2024_zadnja_page-0002
Program_mreženje 15 2 2024_zadnja_page-0003
Program_mreženje 15 2 2024_zadnja_page-0004

Komu je dogodek namenjen in kako sodelovati?

Dogodek je namenjen raziskovalcem in predstavnikom podjetij iz Slovenije in Evrope, ki so zainteresirani za prijave na program Obzorje Evropa ter druge centralizirane EU programe.

Pridružite se nam pri oblikovanju prihodnosti! 

Prijave na dogodek so zaključene.

GOVORCI

Prof. dr. Vlado Stankovski

Dr. Vlado Stankovski je redni profesor računalništva in informatike. Ima bogate izkušnje na področju programskega inženirstva, računalništva v oblaku, na robu in v megli, porazdeljenih sistemov, semantike ter tehnologij umetne inteligence (strojno, globoko učenje). Sodeloval je pri več nacionalnih in mednarodnih projektih, v konzorciju Superračunalniški center Slovenije, na projektu pametne specializacije IQ DOM ter v gruči za programsko inženirstvo projektov Obzorje 2020 kot predstavnik projektov ENTICE, SWITCH in DECENTER. Vlado Stankovski je znanstveno-tehnični koordinator projektov Naslednje generacije interneta ONTOCHAIN in TRUSTCHAIN. Ta dva projekta vključujeta več kot 100 podprojektov razvoja naprednih tehnologij. Trenutno sodeluje še pri Evropskih projektih BUILDCHAIN, EBSI-VECTOR, ExtremeXP, ACES in Swarmchestrate. Vlado Stankovski je član strateškega svetovalnega odbora vodilne pobude Evropske komisije Destination Earth (DestinE).

Mag. Elina Wanne

Vodja razvoja za trajnostno energijo v mestu Espoo, Elina Wanne, ima vsestranske izkušnje na različnih položajih na področju trajnostnega razvoja, povezanih z materiali, gradbeništvom in mesti. Elina je predstavljala mesto Espoo v pripravljalni fazi projekta H2020 SPARCS, od začetka projekta do decembra 2022 je v projektu SPARCS delala kot vodja projekta Lighthouse City Espoo, sedaj pa se osredotoča na širitev sodelovanja mesta Espoo. V središču njenega dela v projektu SPARCS je gradnja zaupanja in plodnega sodelovanja, ne le s konzorcijem Espoo, temveč z vsemi 30 partnerji po vsej Evropi. Mesto Espoo je drugo največje mesto na Finskem in eno od 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest Evropske komisije. V okviru projekta SPARCS raziskujejo emisije ogljika pri različnih energetskih rešitvah in s tem podpirajo ambiciozen cilj mesta, da do leta 2030 postane ogljično nevtralno.

Doc. dr. Draško Veselinovič

Dr. Draško Veselinovič je od leta 2014 predsednik upravnega odbora Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju. Pred tem je opravljal številne direktorske funkcije v mednarodnih finančnih institucijah, kot so Ljubljanska borza (njen ustanovitelj leta 1989), Deželna banka Slovenije, NLB, KD Group. Od leta 1986 je poleg svoje glavne zaposlitve vzporedno raziskovalec in profesor različnih finančnih predmetov na Univerzi v Ljubljani in Gea College – tudi gostujoči profesor na Univerzi v Gentu, London School of Economics, Univerzi na Dunaju itd. Na njegovo ime je registriranih več kot 600 bibliografskih enot, med drugim 6 knjig o deviznih trgih, finančnih (kapitalskih) trgih, borzah in izvedenih finančnih instrumentih.

Julia Schmalenberg

Julia Schmalenberg

Od januarja 2021 Julia Schmalenberg dela kot direktorica evropskega ekosistema R&I pri Huaweiju in omogoča Huaweijev prispevek k dvojnemu prehodu Evrope. Njen cilj je izvajati Huaweijevo paradigmo “V Evropi, za Evropo” z omogočanjem skupnih projektov R&I po vsej Evropi in s prispevanjem k evropskemu ekosistemu R&I. Julia Schmalenberg že od začetka univerzitetnega študija spodbuja, omogoča in pospešuje inovacije. V svoji karieri je imela priložnost pogledati na inovacije z različnih zornih kotov in perspektiv – od zagonskih podjetij do raziskav in industrije, tako lokalnih kot mednarodnih in od teorije do prakse. Z odliko je diplomirala iz pravnih študij s poudarkom na pravicah intelektualne lastnine in konkurenčnem pravu na Univerzi v Passauu in Cardiffu ter iz tehnološkega menedžmenta na Univerzi v Stuttgartu.

RAZPISI

V glavnem bo dogodek naslavljal nekatere razpise programa Obzorje Evropa grozda 4: Digitalno področje, industrija in vesolje ter grozda 5: Podnebje, energija in mobilnost v okviru II. stebra, vsebinsko primernih misij EU (Prilagajanje podnebnim spremembam in Podnebno nevtralna in pametna mesta) in Novega evropskega Bauhausa ter razpise nekaterih drugih evropskih programov, kot npr. Digital Europe Programme. Poudarek bo na presečni temi zelenega prehoda in trajnostnega razvoja.

Več o EU razpisih je na voljo NA TEJ POVEZAVI ter v Preglednici z razpisi.

Informacije za prijavitelje na razpise 2024 na digitalnem področju Grozda 4 Obzorja Evropa najdete na tej povezavi.

VEČ INFORMACIJ

Lokacija dogodka: Hotel Mons, Ljubljana

Kontakt: krpan@uni-lj.si / +386 1 2418 696

Dogodek je organiziran v okviru projekta KRPAN »Krepitev Raziskovalne Podpore in Aktivnosti za Napredek na evropskih raziskovalnih projektih«, ki ga sofinancirata Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija – NextGenerationEU.

Projekt KRPAN
Scroll to Top
Skip to content