o projektu

namen projektA

Okrepiti strokovno raziskovalno podporo na partnerskih raziskovalnih organizacijah ter izboljšati kakovost projektnih prijav na razpise programa Obzorje Evropa in drugih centraliziranih evropskih programov.

Cilji projekta

PRIČAKOVANI REZULTATI

6 novozaposlenih oseb v projektnih pisarnah in organizacija 40 dogodkov, od tega:

Gradivo z dogodkov

Gradivo, nastalo v okviru projekta, je dostopno na javnem repozitoriju projekta KRPAN.

Dodatno gradivo z dogodkov, ki ni na voljo na repozitoriju:

Projekt KRPAN
Scroll to Top
Skip to content